Corée du Sud
Jiangsu Training Base Stadium, Nanjing