Olimpiets DUSSH
Severnyya, Nizhny Novgorod

Stade

Severnyya
Nizhny Novgorod
Capacité
3 180