FC Myr Hornostayivka
Zatys, Hornostayivka

Stade

Zatys
Hornostayivka
Capacité
1 400