Emirats RAS Al-khaimah
Emirates Club Stadium, Ras al Khaimah