MSK Rimavska Sobota
Na Zahradkach Stadium, Rimavska Sobota