Robur Siena
Artemio Franchi - Montepaschi Arena, Siena