TSG Sprockhovel
Im Baumhof, Sprockhovel

Stadium

Im Baumhof
Sprockhovel
Capacity
3.500