Tj Druzstevnik Velke Kostolany
1st Round
Sunday, July 31, 2016