Sydney Olympic
Belmore Sports Ground, Sydney

Stadium

Belmore Sports Ground
Sydney
Capacity
25,000