Sk Velke Zaluzie
1st Round
Saturday, July 30, 2016