Sk Bentky Nad Jizerou
Stadion na Plynarne, Prague
15th matchday
Sunday, November 20, 2016
14th matchday
Sunday, November 13, 2016
13th matchday
Sunday, November 6, 2016
12th matchday
Sunday, October 30, 2016
11th matchday
Saturday, October 22, 2016
10th matchday
Sunday, October 16, 2016
9th matchday
Saturday, October 8, 2016
8th matchday
Sunday, October 2, 2016
17th matchday
Wednesday, September 28, 2016
7th matchday
Saturday, September 24, 2016
6th matchday
Sunday, September 18, 2016
5th matchday
Sunday, September 11, 2016
16th matchday
Wednesday, September 7, 2016
4th matchday
Sunday, September 4, 2016
3rd matchday
Sunday, August 28, 2016
2nd matchday
Sunday, August 21, 2016
1st matchday
Saturday, August 13, 2016
2nd Round
Wednesday, August 10, 2016
1st Round
Saturday, July 30, 2016