Neptun Konskie

17th matchday
Saturday, November 26, 2016
16th matchday
Saturday, November 19, 2016
12th matchday
Saturday, October 22, 2016
11th matchday
Saturday, October 15, 2016
8th matchday
Saturday, September 24, 2016
5th matchday
Saturday, September 3, 2016