Nasaf Qarshi FC
Karshi Stadium, Karshi
30th matchday
Wednesday, November 23, 2016
29th matchday
Saturday, November 19, 2016
28th matchday
Friday, November 4, 2016
27th matchday
Saturday, October 29, 2016
26th matchday
Saturday, October 22, 2016
25th matchday
Saturday, October 15, 2016
24th matchday
Friday, September 30, 2016
23rd matchday
Sunday, September 25, 2016
22nd matchday
Saturday, September 17, 2016
21st matchday
Friday, September 9, 2016
20th matchday
Friday, August 26, 2016
19th matchday
Friday, August 19, 2016
18th matchday
Friday, August 12, 2016
17th matchday
Monday, August 8, 2016
16th matchday
Wednesday, August 3, 2016
15th matchday
Friday, July 1, 2016
14th matchday
Sunday, June 26, 2016
13th matchday
Tuesday, June 21, 2016
12th matchday
Thursday, June 16, 2016
11th matchday
Saturday, June 11, 2016
10th matchday
Saturday, May 28, 2016
9th matchday
Monday, May 16, 2016
8th matchday
Sunday, May 8, 2016
6th matchday
Tuesday, May 3, 2016
7th matchday
Thursday, April 28, 2016
6th matchday
Sunday, April 24, 2016
5th matchday
Tuesday, April 19, 2016
Friday, April 15, 2016
4th matchday
Monday, April 11, 2016
Tuesday, April 5, 2016
3rd matchday
Friday, April 1, 2016
Wednesday, March 16, 2016
2nd matchday
Friday, March 11, 2016
1st matchday
Sunday, March 6, 2016
2nd matchday
Wednesday, March 2, 2016
1st matchday
Wednesday, February 24, 2016
30th matchday
Friday, November 20, 2015
29th matchday
Wednesday, November 4, 2015
28th matchday
Saturday, October 31, 2015
27th matchday
Monday, October 26, 2015
26th matchday
Wednesday, October 21, 2015
25th matchday
Monday, October 12, 2015
24th matchday
Wednesday, September 30, 2015
23rd matchday
Friday, September 25, 2015
22nd matchday
Saturday, September 19, 2015
21st matchday
Saturday, September 12, 2015
20th matchday
Wednesday, August 26, 2015
19th matchday
Saturday, August 22, 2015
18th matchday
Sunday, August 16, 2015
17th matchday
Saturday, August 8, 2015