Mas Taborsko
Stadion Soukenik, Sezimovo Usti
16th matchday
Sunday, November 20, 2016
15th matchday
Saturday, November 12, 2016
14th matchday
Saturday, November 5, 2016
13th matchday
Saturday, October 29, 2016
12th matchday
Saturday, October 22, 2016
11th matchday
Saturday, October 15, 2016
10th matchday
Saturday, October 8, 2016
5th matchday
Tuesday, October 4, 2016
9th matchday
Friday, September 30, 2016
8th matchday
Saturday, September 24, 2016
3rd Round
Tuesday, September 20, 2016
7th matchday
Saturday, September 17, 2016
6th matchday
Saturday, September 10, 2016
5th matchday
Friday, September 2, 2016
4th matchday
Saturday, August 27, 2016
3rd matchday
Tuesday, August 23, 2016
2nd matchday
Saturday, August 13, 2016
2nd Round
Wednesday, August 10, 2016
1st matchday
Sunday, August 7, 2016
1st Round
Saturday, July 30, 2016
1st matchday
Saturday, July 23, 2016
Saturday, July 16, 2016
Tuesday, July 12, 2016
Saturday, July 2, 2016
30th matchday
Saturday, May 28, 2016
29th matchday
Saturday, May 21, 2016
27th matchday
Friday, May 13, 2016
26th matchday
Saturday, May 7, 2016
25th matchday
Monday, May 2, 2016
18th matchday
Wednesday, April 27, 2016
24th matchday
Saturday, April 23, 2016
23rd matchday
Saturday, April 16, 2016
22nd matchday
Saturday, April 9, 2016
21st matchday
Saturday, April 2, 2016
20th matchday
Saturday, March 26, 2016
19th matchday
Saturday, March 19, 2016
18th matchday
Saturday, March 12, 2016
17th matchday
Sunday, March 6, 2016
1st matchday
Saturday, January 16, 2016
Tuesday, January 12, 2016
Saturday, January 9, 2016
16th matchday
Sunday, November 22, 2015
15th matchday
Saturday, November 14, 2015
13th matchday
Saturday, October 31, 2015
12th matchday
Friday, October 23, 2015
11th matchday
Saturday, October 17, 2015
10th matchday
Saturday, October 10, 2015
9th matchday
Saturday, October 3, 2015
8th matchday
Saturday, September 26, 2015
3rd Round
Tuesday, September 22, 2015