Hunan Xiangtao
Hunan Provincial People's Stadium, Changsha