Gefle IF
Gavlevallen, Gavle
30th matchday
Sunday, November 6, 2016
29th matchday
Sunday, October 30, 2016
28th matchday
Wednesday, October 26, 2016
27th matchday
Friday, October 21, 2016
26th matchday
Monday, October 17, 2016
25th matchday
Sunday, October 2, 2016
24th matchday
Monday, September 26, 2016
23rd matchday
Wednesday, September 21, 2016
22nd matchday
Sunday, September 18, 2016
21st matchday
Monday, September 12, 2016
20th matchday
Saturday, August 27, 2016
2nd Round
Wednesday, August 24, 2016
19th matchday
Sunday, August 21, 2016
18th matchday
Saturday, August 13, 2016
17th matchday
Friday, August 5, 2016
16th matchday
Saturday, July 30, 2016
15th matchday
Saturday, July 23, 2016
14th matchday
Monday, July 18, 2016
13th matchday
Saturday, July 9, 2016
1st matchday
Wednesday, June 29, 2016
12th matchday
Sunday, May 29, 2016
11th matchday
Monday, May 23, 2016
10th matchday
Thursday, May 19, 2016
9th matchday
Saturday, May 14, 2016
8th matchday
Saturday, May 7, 2016
7th matchday
Monday, May 2, 2016
6th matchday
Thursday, April 28, 2016
5th matchday
Saturday, April 23, 2016
4th matchday
Sunday, April 17, 2016
3rd matchday
Sunday, April 10, 2016
2nd matchday
Thursday, April 7, 2016
1st matchday
Sunday, April 3, 2016
Sunday, March 20, 2016
3rd matchday
Saturday, March 5, 2016
2nd matchday
Saturday, February 27, 2016
1st matchday
Saturday, February 20, 2016
30th matchday
Saturday, October 31, 2015
29th matchday
Monday, October 26, 2015
28th matchday
Monday, October 19, 2015
27th matchday
Saturday, October 3, 2015
26th matchday
Sunday, September 27, 2015
25th matchday
Wednesday, September 23, 2015
24th matchday
Sunday, September 20, 2015
23rd matchday
Monday, September 14, 2015
22nd matchday
Sunday, August 30, 2015
21st matchday
Sunday, August 23, 2015
2nd Round
Wednesday, August 19, 2015
20th matchday
Saturday, August 15, 2015
16th matchday
Wednesday, August 12, 2015
19th matchday
Saturday, August 8, 2015