Fortis Juventus
Stadio Giacomo Romanelli, Borgo San Lorenzo