FK Slovenske Darmoty
1/16 finals
Wednesday, September 28, 2016
3rd Round
Wednesday, September 14, 2016
2nd Round
Tuesday, August 9, 2016
1st Round
Sunday, July 31, 2016
2nd Round
Tuesday, August 18, 2015