Erdi VSE
Jeno Buzanszky Stadium, Dorog
1/16 finals
Wednesday, November 30, 2016
2nd Round
Wednesday, October 26, 2016
1st matchday
Sunday, July 24, 2016