Chemnitzer FC II
Stadion im Sportforum Chemnitz, Chemnitz

Stadium

Stadion im Sportforum Chemnitz
Chemnitz
Capacity
19,220