Cegledi VSE
Malomtoszeli Stadion, Cegled

Stadium

Malomtoszeli Stadion
Cegled
Capacity
4,000