Bangkok United
Thai-Japanese Stadium, Bangkok

Stadium

Thai-Japanese Stadium
Bangkok
Capacity
10,000