Tj Druzstevnik Velke Kostolany
1st Round
Sunday, 31 July 2016