Terek-2
Stadium n.a. S.G.Bilimkhanov, Grozny

Stadium

Stadium n.a. S.G.Bilimkhanov
Grozny
Capacity
10,273