Tallya KSE

2nd Round
Wednesday, 26 October 2016
Wednesday, 23 September 2015
  • Tallya KSE Tallya KSE
    Csakvari TK Csakvari TK
    0 : 3
    09:00