South Korea
Jiangsu Training Base Stadium, Nanjing