Ronneby BK
Bergaviks IP, Kalmar

Stadium

Bergaviks IP
Kalmar