Ham-Kam
Briskeby, Hamar

Stadium

Briskeby
Hamar
Capacity
8.068