FK Slovenske Darmoty
1/16 finals
Wednesday, 28 September 2016
3rd Round
Wednesday, 14 September 2016
2nd Round
Tuesday, 9 August 2016
1st Round
Sunday, 31 July 2016
2nd Round
Tuesday, 18 August 2015