FC Petrzalka 1898

Petrzalka Stadion za Starym mostom, Bratislava
1st Round
Wednesday, 2 August 2017

Stadium

Petrzalka Stadion za Starym mostom
Bratislava
Capacity
7.100