Erdi VSE
Jeno Buzanszky Stadium, Dorog
1/16 finals
Wednesday, 30 November 2016
2nd Round
Wednesday, 26 October 2016
1st matchday
Sunday, 24 July 2016