Bidiyah Club

Sohar Regional Sports Complex, Sohar
1/8 finals
Saturday, 3 February 2018

Stadium

Sohar Regional Sports Complex
Sohar
Capacity
19,000
1/16 finals
Sunday, 19 November 2017
Tuesday, 29 December 2015
  • Saham Saham
    Bidiyah Club Bidiyah Club
    9 : 0
    09:45