Baktaloranthaza VSE
Tiszaligeti Stadion, Szolnok
1/16 finals
Wednesday, 30 November 2016
2nd Round
Wednesday, 26 October 2016