Anzhi Junior Zelenodolsk

Central Stadium, Chelyabinsk
Trud
Ulyanovsk
Capacity
10.000