Tianjin Songjiang
Tianjin Olympic Center Stadium, Tianjin