Serbian White Eagles
Centennial Park Stadium, Etobicoke