MFK Dolny Kubin
Stadium MUDr. Ivan Chodak, Dolny Kubin