GC Mascara
Stade du 20 Aout 1955, Bordj Bou Arreridj
11. Spieltag
Freitag, 2. Dezember 2016
10. Spieltag
Freitag, 18. November 2016
9. Spieltag
Freitag, 11. November 2016
8. Spieltag
Samstag, 29. Oktober 2016
7. Spieltag
Freitag, 21. Oktober 2016
6. Spieltag
Freitag, 14. Oktober 2016
5. Spieltag
Freitag, 7. Oktober 2016
4. Spieltag
Freitag, 30. September 2016
3. Spieltag
Freitag, 23. September 2016
2. Spieltag
Freitag, 16. September 2016
1. Spieltag
Freitag, 9. September 2016