FC Jiangxi Liansheng
Jiangxi Olympic Sports Center, Nanchang