Cherkasskyi Dnipro
Tsentralnyi Stadium, Tscherkassy