Cegledi VSE
Malomtoszeli Stadion, Cegled

Stadion

Malomtoszeli Stadion
Cegled
Kapazität
4.000